Category Archives: Vận chuyển quốc tế

Tin vận tải quốc tế

Kiến nghị cảng Cái Mép là cảng xuất duy nhất đi Mỹ và châu Âu

Theo báo Hải Quan ngày 4/5/2018 ,Nhằm xây dựng đường sắt kết nối các khu kinh tế trọng điểm với Cái Mép và tăng cường liên kết vùng bằng việc điều tiết hàng hóa giữa Cái Mép – Thị Vải và các cảng khu vực TP. HCM, Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép […]

Cải thiện chỉ số hiệu quả logistics lên vị trí 50 thế giới vào năm 2025

Cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp vận tải, giao nhận phải sớm tìm được tiếng nói chung trong việc cải thiện chỉ số hiệu quả dịch vụ logistics của Việt Nam từ vị trí 64/160 nước lên 50 vào năm 2025. Đây là đề bài mà người đứng đầu Chính phủ […]