Dịch vụ thông quan hàng hóa

Công ty TNHH Giao nhận MV cung cấp các dịch vụ cần thiết cho việc thông quan hàng hóa như: xử lý dữ liệu trên hệ thống VNACCS, khai báo thông tin xuất khẩu/nhập khẩu, đăng ký tờ khai hải quan, các thủ tục liên quan trong quá trình thông quan, cho đến khi được hàng hóa được cấp phép thông quan.

Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp dịch vụ khai báo hải quan chất lượng cao, đảm bảo hàng hóa của bạn được thông quan tại cửa khẩu một cách nhanh chóng, tiết kiệm. Vì vậy, bạn có thể hoàn toàn tin tưởng vào công ty chúng tôi.