Category Archives: Tin Công ty

Hải quan hướng dẫn quy định về người khai hải quan khi thực hiện EVFTA

Hải quan hướng dẫn quy định về người khai hải quan khi thực hiện EVFTA https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-huong-dan-quy-dinh-ve-nguoi-khai-hai-quan-khi-thuc-hien-evfta-131183.html Trước đó, ngày 8/6/2020, Quốc hội nước đã ban hành Nghị quyết số 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (sau đây gọi […]

25 điểm mới quan trọng tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP về thủ tục hải quan

25 điểm mới quan trọng tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP về thủ tục hải quan Quy định chi tiết địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh Cụ thể: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì làm thủ tục hải quan tại […]

VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ- MV LOGISTICS

  VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ- MV LOGISTICS CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN MV có trụ sở chính tại Hà Nội, văn phòng chi nhánh tại Hải Phòng, Tp.HCM và cùng với mạng  lưới đối tác trên 120 quốc gia trên thế giới. Các Dịch vụ mà MV LOGISTICS  đang cung cấp bao gồm:   -Dịch […]

THAY ĐỔI ĐIỀU CHỈNH CỘNG TRONG QUÁ TRÌNH KHAI HẢI QUAN

CÔNG VĂN 1237 TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ VIỆC CỘNG THÊM PHÍ D/O, PHÍ CIC/EIS, PHÍ VỆ SINH CONT BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1237/TCHQ-TXNK V/v phí CIC, DO, vệ sinh container Hà Nội, […]