Mạng lưới hợp tác của MV

Là đối tác tin cậy trên trường quốc tế, MV đã và đang trở thành đại lý cho các hãng tàu, hãng hàng không.