Tam nhin va su menh cua MV
Tầm nhìn và sứ mệnh của MV

TẦM NHÌN

MV Logistics sẽ trở thành một công ty lâu dài, minh bạch, toàn cầu, cung cấp các dịch vụ logistics chuyên nghiệp, liên tục cải tiến để tạo ra giá trị cho xã hội và cho khách hàng.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của MV Logistics là cung cấp cho khách hàng các giải pháp hậu cần tích hợp hiện đại dựa trên sự sáng tạo và sự tối ưu hóa hoạt động của chúng tôi thông qua đội ngũ nhân viên, các chiến binh có biểu tượng MV, luôn chân thành, chăm chỉ, không bao giờ ngừng học tập để vượt qua sự hài lòng của khách hàng để thỏa mãn khách hàng.